Opvoerbanden

Dit laadsysteem voorziet de verpakkingsmachines van Perfetti van Melle van voldoende toevoer. De Fruittella’s worden los in de trechters gedeponeerd en zo omhoog getransporteerd naar de verpakkingsmachine. Dit laadsysteem is een re-design van hetgeen reeds aanwezig is bij de klant.